جدیدترین پیامک فلسفی و اس ام اس عارفانه ۱ بهمن ۱۳۹۵

گلچین جملات زیبا از بزرگان و متون حکیمانه و معنی دار از اندیشمندان

جدیدترین پیامک فلسفی و اس ام اس عارفانه 27 دی 1395, جملات آموزنده, متون زیبا, پیام کوتاه حکیمانه, تازه ترین پیامکهای عاشقانه, سخنان زیبا از بزرگان, فلسفی, پیامک

مقایسه‌ای از افراد مثبت با افراد منفی:
➕ همیشه برنامه دارد.
➖ همیشه بهانه دارد.
➕ خود جزئی از جوابهاست
➖ خود بخشی از مشکلات است.
➕ در کنار هر سنگی سبزه‌ای می‌بیند.
➖ در کنار هر سبزه‌ای سنگی می‌بیند.
➕ برای هر مشکلی راهکاری می‌یابد.
➖ برای هر راهکاری مشکلی می‌بیند.
➕ دوستی‌ها را زیاد می‌کند.
➖ دشمنی‌ها را زیاد می‌کند.
➕ می‌گوید اجازه بده انجام‌پذیر است.
➖ می‌گوید نمی‌توانم انجام‌پذیر نیست.
➕ با صبر مشکلات را حل می‌کند.
➖ با خشم مشکلات را زیاد می‌کند.
مثبت باشیم

🎈.

🎈.🎈.🎈.🎈.🎈.🎈.🎈.🎈.🎈.🎈.🎈.🎈

بزرگترین زندان انسان، افکار محدودش است.
هرچه تفکر محدودتر باشد
میله های زندان، قطورتر خواهد شد!

🎈.🎈.🎈.🎈.🎈.🎈.🎈.🎈.🎈.🎈.🎈.🎈.🎈

مهم نیست اگر انسان برای کسی که دوستش دارد غرورش را از دست بدهد.
اما فاجعه است اگر به خاطر حفظ غرور، کسی را که دوست دارد از دست بدهد
“شکسپیر”

🎈.🎈.🎈.🎈.🎈.🎈.🎈.🎈.🎈.🎈.🎈.🎈.🎈

مشــکل جامعه این است که
همه می‌خواهند آدم مهمی باشند
و هیچکس نمی‌خواهد فرد مفیدی باشد!

🎈.🎈.🎈.🎈.🎈.🎈.🎈.🎈.🎈.🎈.🎈.🎈.🎈

شما رو دعوت میکنیم به چالش درد دل نکردن با هیچ بنی بشری!

🎈.🎈.🎈.🎈.🎈.🎈.🎈.🎈.🎈.🎈.🎈.🎈.🎈

افراد عادی همیشه بهانه‌هایشان آماده است…
اما افراد موفق فقط یک چیز می‌گویند
“باید انجامش دهم!  بدون هیچ بهانه‌ای!”

🎈.🎈.🎈.🎈.🎈.🎈.🎈.🎈.🎈.🎈.🎈.🎈.🎈

یادت باشه دنیا گرده
هر وقت احساس کردی به نقطه پایان رسیدی
شاید به نقطه اغاز رسیده باشی

🎈.🎈.🎈.🎈.🎈.🎈.🎈.🎈.🎈.🎈.🎈.🎈.🎈

دو چیز روح انسان را نوازش می کند
یکی صدا زدن خداست و دیگری گوش سپردن به صدای او
اولی در نیایش و دومی درسکوت است

🎈.🎈.🎈.🎈.🎈.🎈.🎈.🎈.🎈.🎈.🎈.🎈.🎈

هیچگاه ناامید نشو!
اگر همۀ درها هم به رویت بسته شوند،
سرانجام «او» کوره ‌راهی مخفی را که
از چشم همه پنهان مانده، به رویت باز میکند!
حتی اگر هم ‌اکنون قادر به دیدنش نباشی!

🎈.🎈.🎈.🎈.🎈.🎈.🎈.🎈.🎈.🎈.🎈.🎈.🎈

در مورد گذشته هرگز زیاد فکر نکن،
اشکهایت را جاری خواهد ساخت!
در مورد آینده زیاد نگران نباش
ترس در تو ایجاد خواهد کرد!
در همین حال حاضر زندگی کن!

🎈.🎈.🎈.🎈.🎈.🎈.🎈.🎈.🎈.🎈.🎈.🎈.🎈

ترس را میسازند.
ترس فرایندی ذهنی است اگر ذهنی قوی و اگاه داسته باشیم، ترس حاکم نمیشود
طراحان ترس با این روش بدون مداخله مستقیم و توسط خودمان به اهدافشان میرسند
دانستن و پرسیدن، سپری است در برابر ترس

🎈.🎈.🎈.🎈.🎈.🎈.🎈.🎈.🎈.🎈.🎈.🎈.🎈

اگــــر زندگی همــــان زمان بندی ِاســـرار آمیزی باشد که بتــــواند
از شاخه ی خشکی در زمستان، گلی سرخ در نهایت زیبایی بــپرورد؛
تصــور کن که  با زنـــدگی تو چه خواهد کرد

🎈.🎈.🎈.🎈.🎈.🎈.🎈.🎈.🎈.🎈.🎈.🎈.🎈

اگر دیدی کسی خیلی زود وابستت شد
بدون خیلی تنهاست…
بدون که آرزوش میشی…
بدون نمیتونه ناراحتت کنه…
بدون که از ناراحتیت ناراحت و از خوشحالیت خوشحال میشه…
اگر تحمل این آدمو نداری قبل از اینکه همه زندگیش بشی…
خودتو بکش کنار

🎈.🎈.🎈.🎈.🎈.🎈.🎈.🎈.🎈.🎈.🎈.🎈.🎈

روزهای رنگی زندگی در پیش‌اند، به استقبالشان برو
و طوری زندگی‌ات را زیبا رنگ آمیزی کن که گویی ماهرترین نقاش دنیایی
خداوند به زیبا آفرینی‌های تو ایمان دارد
همین حالا شروع کن

🎈.🎈.🎈.🎈.🎈.🎈.🎈.🎈.🎈.🎈.🎈.🎈.🎈

مطمئن باشید کسی که یه مدت طولانی تنها باشه
یعنی دنبال یه رابطه بی ریشه با یه آدم علاف نیست

🎈.🎈.🎈.🎈.🎈.🎈.🎈.🎈.🎈.🎈.🎈.🎈.🎈

حال بد یکی از نتایج گربه صفتی آدم هاست

پس در مصرف عشق دقت کنید که هر کس ارزش محبت ندارد

🎈.🎈.🎈.🎈.🎈.🎈.🎈.🎈.🎈.🎈.🎈.🎈.🎈

باید خدا را شکر کرد از اینکه بعضی دعاهایمان را مستجاب نکرد
زمان بهترین چیزی هست که میتواند ثابت کند کدام دعاها به نفعمان بوده است

🎈.🎈.🎈.🎈.🎈.🎈.🎈.🎈.🎈.🎈.🎈.🎈.🎈

مهم‌ نیست چه چیز به یک زن بدهی، هر چه بدهی آنرا بهتر می‌سازد
نطفه‌ای به او بده فرزندی به تو خواهد بخشید!
خانه‌ای به او بده، از آن کاشانه‌ای خواهد ساخت!
لبخندی به او بده، قلبش را به تو خواهد بخشید

🎈.🎈.🎈.🎈.🎈.🎈.🎈.🎈.🎈.🎈.🎈.🎈.🎈

زندگی کردن را باید از لبخند صادقانه کودک آموخت
💫 هیچ کودکی نگران وعده بعدی غذایش نیست
💫 زیرا به مهربانی مادرش ایمان دارد؛
ای کاش من هم مثل او به خدایم ایمان داشتم 💝

🎈.🎈.🎈.🎈.🎈.🎈.🎈.🎈.🎈.🎈.🎈.🎈.🎈

فراموش نکنیم از دشمنی تا دوستی یک لبخند
از جدایی تا پیوند یک قدم
از توقف تا پیشرفت یک حرکت
از کینه تا بخشش یک گذشت
و از نفرت تا علاقه یک محبت است
مراقبِ این یک ها باشیم

🎈.🎈.🎈.🎈.🎈.🎈.🎈.🎈.🎈.🎈.🎈.🎈.🎈

مثل یه قهرمان  گذشته ات را ببخش و دیگه بهش فکر نکن
گذشته ات مثل کفشهای دوران بچگیته،
که دیگه برات کوچیک شدند
بندازشون دور و یه زندگی تازه شروع کن

🎈.🎈.🎈.🎈.🎈.🎈.🎈.🎈.🎈.🎈.🎈.🎈.🎈

یکی گفت: چه دنیای بدی  گلها هم خار دارند.
دیگری گفت: چه دنیای خوبی حتی شاخه های پرخار هم گل دارند.
عظمت در نگاه است نه در چیزی که می نگریم!

🎈.🎈.🎈.🎈.🎈.🎈.🎈.🎈.🎈.🎈.🎈.🎈.🎈

زن، زندگیست و مرد، امنیت
و چه خوب می شود وقتی مردی تمامِ مردانگیش را
خرجِ امنیتِ زندگیش کُند و چه زیبا می شود وقتی
زنی تمامِ زندگیش را خرج غرورِ امنیتش کُند

🎈.🎈.🎈.🎈.🎈.🎈.🎈.🎈.🎈.🎈.🎈.🎈.🎈

وقتی تو لیوان بیش از حد آب بریزی که سر ریز بشه
اونی که مقصره لیوان نیست! مقصر تویی!
که بیش از ظرفیتش بهش آب دادی
پس مراقب ظرفیت طرف مقابلت باش تا لبریزش نکنی

🎈.🎈.🎈.🎈.🎈.🎈.🎈.🎈.🎈.🎈.🎈.🎈.🎈

✨ گاهی یک حرف یک زمستان آدم را گرم نگه میدارد
💥 و گاه یک حرف، یک عمر آدم را سرد میکند

🎈.🎈.🎈.🎈.🎈.🎈.🎈.🎈.🎈.🎈.🎈.🎈.🎈

ﺯﻧﺪﮔﯽ “ﺑﺎﻏﯽ” ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﺸﻖ “ﺑﺎﻗﯽ” ﺳﺖ.
”ﻣﺸﻐﻮﻝ ﺩﻝ” ﺑﺎﺵ؛ ﻧﻪ ”ﺩﻝ ﻣﺸﻐﻮﻝ”
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻏﺼﻪ ﻫﺎﯼ ﻣﺎ؛ ﺍﺯ ﻗﺼﻪ ﻫﺎﯼ ﺧﯿﺎﻟﯽ ﻣﺎست؛
ﭘﺲ ﺑﺪﺍﻥ ﺍﮔﺮ ”ﻓﺮﻫﺎﺩ” ﺑﺎﺷﯽ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ “ﺷﯿﺮﯾﻦ” ﺍﺳﺖ

🎈.🎈.🎈.🎈.🎈.🎈.🎈.🎈.🎈.🎈.🎈.🎈.🎈

بعضی از آدمها زیر سنگینی حجاب هم وقیحن!
بعضی از آدم ها با پریشانی موهایشان هم نجیب
وقاحت و نجابت در «ذات» آدم هاست!

🎈.🎈.🎈.🎈.🎈.🎈.🎈.🎈.🎈.🎈.🎈.🎈.

باکس دانلود
QR Code
راهنمای نصب
توضیحات و مشخصات
مشخصات
سیستم مورد نیاز
نویسنده: adminmohammad
نظرات: بدون نظر

برچسب ها

دیدگاه های کاربران

به نکات زیر توجه کنید

  • نظرات شما پس از بررسی و تایید نمایش داده می شود.
  • لطفا نظرات خود را فقط در مورد مطلب بالا ارسال کنید.

رزرو تبلیغات در این مکان

مطالب بر اساس


رزرو تبلیغات در این مکان

نرم افزار های ضروری